Înscrierea în învăţământul primar 2018


Conform avizului ISMB privind planul de şcolarizare pentru anul 2018-2019, a fost aprobată funcţionarea a patru clase pregătitoare (100 locuri).

Doamnele învăţătoare ce vor prelua clasele sunt:

  • Stănescu Geta
  • Ioniţă Monica
  • Radu Mihaela
  • El-Nakouri Florentina

Conform metodologiei de înscriere în învăţământul primar, programul primei etape de înscrieri se desfăşoară în perioada 8 martie - 26 martie, de luni până vineri, între orele 08:00-18:00.

Atenţie! Ziua în care cererea de înscriere a fost introdusă în sistem nu oferă un avantaj sau dezavantaj faţă de restul cererilor! Dacă numărul de cereri depăşeşte numărul de locuri disponibile, locurile se vor suplimenta la minim numărul total de cereri provenite din circumscripţie.

Documente necesare pentru înscrierea la clasa pregătitoare:

- certificatul de naştere al copilului în original şi fotocopie
- actul de identitate al părintelui / reprezentantului legal ce face înscrierea, original şi fotocopie
- certificatul de evaluare psihosomatică, în original, dacă evaluarea psihosomatică a fost necesară.

- dacă se doreşte înscrierea unui copil ce nu aparţine circumscripţiei unităţii dar care este eligibil pentru criteriile generale de departajare, sunt necesare documentele menţionate în metodologia de înscriere în învăţământul primar

- dacă se doreşte înscrierea unui copil ce nu aparţine circumscripţiei unităţii dar care este eligibil pentru criteriile specifice de departajare, sunt necesare documentele menţionate mai jos