Video-Learning for Education


Bună ziua,

Ne face deosebită plăcere să vă invităm la Evenimentul de diseminare din cadrul proiectului european "Video-learning for education", ce va avea loc vineri 28, septembrie 2018, ora 11:30, la Liceul Teoretic "Marin Preda", Bucureşti.

Invitaţia se adresează în mod special profesorilor de ştiinţe, dar este binevenit oricine manifestă interes faţă de acest subiect.

 

De ce să participaţi?

Vom discuta despre un instrument modern de învăţare, ce are mare căutare în rândul elevilor: tutorialul video şi cum anume poate fi utilizat la ora actuală.

 

Ce vom face?

Vă vom explica modul de creare a unui script, de realizare a unei animaţii, vom viziona tutoriale de matematică realizate în cadrul proiectului şi nu în ultilmul rând vom explica avantajele utilizării ăn predare a metodei Flipped-Classroom.

 

Ce veţi obţine?

Informaţii concrete şi utile din partea reprezentaţilor proiectului care vă vor împărtăşi experienţa de lucru transnaţională (proiectul implică parteneri din România, Grecia şi Marea Britanie) şi certificat de partipare Erasmus+.

 

Vă aşteptăm cu mare drag şi vă încurajăm să veniţi însoţiţi şi de colegii interesaţi de subiect!

Cu simpatie,
Echipa proiectului "Video-learning forr education"

Actualizare: Mai 2018

Condiţii: media 10 la purtare, media 8,50 pe semestrul I, media anuala 8,50 pentru elevii de clasa X-a

Link pentru a descarcărca documentul de mai jos:
http://www.marinpreda.ro/wp-content/uploads/2018/05/SCAN0010.pdf

Astazi, 4 decembrie 2017, are loc prima întâlnire din cadrul proiectului Erasmus+ "Video-learning for education." Timp de 5 zile, experții români și străini din cadrul parteneriatului vor lucra pentru stabilirea conținuturilor ce vor sta la baza cursului online de matematica, dedicat elevilor de liceu.

În curând și alte detalii!

Lipsa motivației de a studia Matematica si Stiintele, cât și dezamăgirea față de școală și educație, situează România sub media europeană. Rezultatele testelor PISA din 2015 la aceste discipline, ceea ce indica un nivel scăzut al competențelor elevilor noștri de a adapta cunoștințele acumulate la viața reală.

Cauzele care stau la baza acestei situații ar fi:

  • Matematica este considerată de către elevi abstractă, dificilă, plictisitoare;
  • Necorelarea cunoștințelor învățate cu situații din viața concretă, reală;
  • Metode și mijloace învechite, neatractive de susținere a orelor;
  • Necesitatea de a memora formule și teoreme, care sunt greu de înțeles direct din clasă.

Ținând cont de aceste realități, raportându-ne la nevoile concrete ale elevilor, a apărut proiectul

"Video-learning for education"

ce vizează realizarea unui curs de matematică online, alcătuit din 40 de video-tutoriale, prin intermediul cărora partea teoretică va fi pusă la dispoziția elevilor, cât și a profesorilor, într-un mod inovativ, modern pentru a fi utilizată în cadrul orelor de matematică de la clasa a X-a.

Obiectivele proiectului sunt:


Formarea a 8 profesori în utilizarea noilor metode de predare, crearea, dezvoltarea și evaluarea unităților de învățare video-learning;

Realizarea unui curs online de matematică pentru elevi cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani;

Implicarea a cel puțin 100 de elevi din grupul țintă (RO și UK) în realizarea și susținerea de ore de matematică inovative;

Îmbunătățirea rezultatelor la matematică cu cel puțin 10% pentru elevii din clasele pilot;

Creșterea cu 20% a gradului de satisfacție a elevilor din grupul țintă față de matematică.


 

Pe lângă elevii din grupul țintă prevăzut în cadrul proiectului, vor fi implicați, în mod direct, aproximativ 500 de participanți la pilotarea unităților de învățare video pe platforma e-learning pusă la dispoziția proiectului de către Asociația ”EXE – Expertiză pentru o societate bazată pe cunoaștere”, prin participarea acestora la activitățile de diseminare și la evenimentele de multiplicare ale proiectului.

Cursul online de matematică, ce va fi public și gratuit, va putea fi accesat începând cu anul școlar 2018-2019 de către orice persoană, dornică să utilizeze materiale de lucru moderne și inovative, ce vor fi create de către experții din cadrul proiectului.

Print

Proiect co-finanţat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene

Proiectul "Video-learning for education" este implementat în perioada 1 noiembrie 2017 – 31 octombrie 2019 de către un parteneriat format din Asociatia ”EXE – Expertiză pentru o societate bazată pe cunoaștere”, Liceul Teoretic ”Marin Preda” București, Sunderland College din Regatul Unit al Marii Britanii și European Animation Center – din Grecia și este finanțat de către Uniunea Europeană, prin intermediul Programului Erasmus +, Acțiunea Cheie 2, program gestionat în România de către ANPCDEFP.

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

Echipa de management


Manager: Prof. Pavel Liviu Paul
Persoana contact (asistent proiect): prof. Monica Oprea
Responsabil diseminare: prof. Negoita-Boiangiu Daniela Milena
Contabil: Liliana Stroi
Responsabil cu achiziţii: Bătrînu Cristina

 

Echipa de implementare:


Profesor matematica: Marinela Georgescu
Profesor matematica: Constantin Florea
Profesor istorie: Beatrice Ispas (pregatire profesori/elevi in mobilitati)