Bun venit la Liceul Teoretic „Marin Preda”!


Unitatea noastră școlară își propune să le ofere tinerilor:
- un învățământ de calitate în contextul oferit de standardele educaționale ale Uniunii Europene;
- asigurarea dezvoltării fiecărui elev la potențialul său maxim, în vederea dobândirii de competențe pentru integrarea în viața socială;
- asigurarea unei educații moderne care să le permită continuarea studiilor în învățământul superior sau o inserție ușoară pe piața forțelor de muncă.

Marin Preda

Scurt istoric


Liceul Teoretic „Marin Preda”, înfiinţat la 1 Septembrie 1999 prin fuziunea Şcolii Generale nr. 166 şi a Liceului Teoretic „Doamna Stanca”, îşi are sediul într-un frumos parc între cartierele Giuleşti şi Crângaşi. Şcoala are o vechime de 92 ani împliniţi în 2017.

De ce Liceul Teoretic „Marin Preda”?


  1. Pentru că memoria colectivă îl recomandă ca aşezământ de cultură care a dat Bucureştiului şi lumii oameni adevaraţi!
  2. Pentru că este o şcoală modernă, reamenajată de curând, care adăposteşte dotări şi dascăli pe măsura exigenţelor vremurilor ce vin!

citeşte mai mult...

Baza materială


Şcoala are 62 de clase, de la clasa pregătitoare până la clasa a XII-a, care învaţă în 2 schimburi, în intervalurile orare:
- 08:00 – 12:00 – schimbul I

- 12:00 – 20:00 – schimbul II

De asemenea, începând cu anul școlar 2021-2022, Grădinița „Albina”, clădire a cărei construcție a fost finalizată în anul 2020, se află în subordinea Liceului Teoretic „Marin Preda”, cu 10 grupe în program prelungit.

citeşte mai mult...

Clubul European - Liceul Marin Preda

Clubul European


Proiectul „Club European” urmărește ridicarea standardelor calitative ale educației formale, informale și nonformale prin stimularea și potențarea competentelor cheie ale educabililor din învățământul preuniversitar.

Clubul European este un spațiu de formare, comunicare, informare, deschidere culturala, întâlnire, integrare a valorilor europene. Clubul European urmărește educația pentru o cetățenie europeana, promovează toleranta, solidaritatea, egalitatea, pluralismul European, protecția mediului și a patrimoniului național în context european.

 Regulamentul de funcţionare şi planul de activităţi