Prima pagina


Scurt istoric


Liceul Teoretic „Marin Preda”, înfiinţat la 1 Septembrie 1999 prin fuziunea Şcolii Generale nr. 166 şi a Liceului Teoretic „Doamna Stanca”, îşi are sediul într-un frumos parc între cartierele Giuleşti şi Crângaşi. Şcoala are o vechime de 92 ani împliniţi în 2017.

De ce Liceul Teoretic "Marin Preda"?


  1. Pentru că memoria colectivă îl recomandă ca aşezământ de cultură care a dat Bucureştiului şi lumii oameni adevaraţi!
  2. Pentru că este o şcoală modernă, reamenajată de curând, care adăposteşte dotări şi dascăli pe măsura exigenţelor vremurilor ce vin!

citeşte mai mult...

Baza materială


Şcoala are 36 de clase, de la grupa pregătitoare până la clasa a XII-a, care învaţă în 2 schimburi, în intervalurile orare
08:00 – 12:00 – schimbul I

12:00 – 20:00 – schimbul II

citeşte mai mult...

Clubul European


Proiectul “Club European” urmărește ridicarea standardelor calitative ale educației formale, informale și nonformale prin stimularea și potențarea competentelor cheie ale educabililor din învățământul preuniversitar.

Clubul European este un spațiu de formare, comunicare, informare, deschidere culturala, întâlnire, integrare a valorilor europene. Clubul European urmărește educația pentru o cetățenie europeana, promovează toleranta, solidaritatea, egalitatea, pluralismul European, protecția mediului și a patrimoniului național în context european.

 Regulamentul de funcţionare şi planul de activităţi