Înscrierea în învăţământul primar, clasa pregătitoare 2019-2020


Pentru a vizualiza fişierele ataşate, daţi click pe numele descriptiv ori pe pictograma din partea stânga a acestuia, sau click pe miniatura imaginii, dacă este cazul.


Programul de înscrieri, etapa I (4-22 martie 2019): LUNI - VINERI, orele 08:00 - 18:00

Acte necesare pentru înscrierea la clasa pregătitoare

Pentru înscrierea la clasa pregătitoare sunt necesare următoarele acte:

  • certificatul de naştere al copilului, în original
  • copie a certificatului de naştere al copilului
  • cartea de identitate a părintelui ce face înscrierea, în original
  • copie a cărţii de identitate a părintelui ce face înscrierea
  • evaluarea psihosomatică, în original (în cazul în care copilul împlineşte 6 ani în perioada 31.08.2019-31.12.2019)
  • în cazul părinţilor divorţaţi este necesară o copie a hotărârii judecătoreşti definitive, din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa copilului

Atenţie! Toţi copiii ce se regăsesc în zona de circumscripţie a unităţii şcolare vor avea cererea aprobată.

Dacă numărul total de cereri depăşeşte numărul de locuri aprobat, numărul de locuri va fi suplimentat, dar numai pentru cererile pentru copiii cu domiciliul/reşedinţa în circumscripţia unităţii!

În cazul în care părintele doreşte înscrierea unui copil la clasa pregătitoare în altă unitate decât cea în a cărei circumscripţie se află domiciliul stabil sau reşedinţa, pentru aprobarea cererilor de înscriere se vor aplica criteriile de departajare.

Cererile de înscriere din afara circumscripţiei se pot aproba numai pe locurile libere rămase, dacă acestea există.

Informaţii suplimentare, dacă acestea există, vor fi adăugate pe măsură ce devin disponibile.
Ultima actualizare: 26.02.2019 - 19:40