Clubul European


REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

Clubul European - Liceul Marin PredaProiectul “Club European” urmărește ridicarea standardelor calitative ale educației formale, informale și nonformale prin stimularea și potențarea competentelor cheie ale educabililor din învățământul preuniversitar.

Art.1. Clubul European este un spațiu de formare, comunicare, informare, deschidere culturala, întâlnire, integrare a valorilor europene. Clubul European urmărește educația pentru o cetățenie europeana, promovează toleranta, solidaritatea, egalitatea, pluralismul European, protecția mediului și a patrimoniului național în context european.

Art. 2. Obiective:

Clubul European vizează realizarea următoarelor obiective specifice:

 • dezvoltarea capacității de adaptare la un sistem unitar de valori;
 • dezvoltarea competentelor de comunicare;
 • dezvoltarea creativității și a curiozității intelectuale;
 • dezvoltarea gândirii critice și a celei sistematice;
 • dezvoltarea abilitaților media și a celor de obținere a informațiilor;
 • dezvoltarea capacităților de colaborare și interpersonale;
 • dezvoltarea competentelor de identificarea, formularea și soluționarea problemelor;
 • dezvoltarea abilităților de auto-formare;
 • dezvoltarea responsabilității sociale.

Art. 3. Grup țintă.
Clubul European este un proiect desfășurat de Liceul Marin Preda în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și se adresează educabililor din învățământul primar, gimnazial și liceal din cadrul acestui liceu, urmărindu-se colaborarea și cu alte instituții din învățământul preuniversitar, precum și parteneriate cu alte instituții și organizații non-guvernamentale naționale și/sau internaționale.

Art. 4. Organizare.
La nivelul Liceului Marin Preda Clubul European este coordonat de o echipa numita prin decizie interna. Echipa este formata din coordonator, secretar și 5 membrii. Atribuțiile membrilor echipei sunt stabilite prin decizia interna.

Art. 5. Funcționare.
Clubul European funcționează într-un spațiu amenajat a cărui dotare corespunde obiectivelor vizate prin activitățile specifice desfășurate. Criteriile cu privire la spațiul și dotarea acestuia sunt stipulate în Anexa 1.

Art. 6. Activități.
In cadrul activităților desfășurate de Clubul European se pune accentul pe:

 • Cunoașterea Europei, a tarilor membre, a istoriei, culturii, artei și literaturii europene;
 • Cunoașterea instituțiilor Uniunii EuropeneClub European
 • Crearea unei atmosfere de înțelegere și toleranta;
 • Respectarea diferențelor culturale, a drepturilor și a principiilor umanitare;
 • Propagarea valorilor istorice și culturale ale României;
 • Integrarea modelului european în ceea ce privește metodele de învățare:
 • A învăța pentru a ști;
 • A învăța pentru a acționa;
 • A învăța pentru a putea trai împreună;
 • A învăța pentru a exista.
 • Colaborare cu alte cluburi europene.

Art. 7. Activitățile Clubului European se vor desfășura lunar sau ocazional în cazul unor evenimente anuale.
Programul de funcționare va fi în ziua de miercuri, intre orele 12.00 – 14.00.

Art. 8. Activitățile Clubului European se vor desfășura în afara orelor de curs și cu consimțământul părinților/ Comitetului Reprezentativ al Părinților din cadrul Liceului Marin Preda.

Art. 9. Activitățile Clubului European se desfășoară în sala special amenajata. În funcție de natura activităților propuse și a numărului de elevi participanți, acestea se pot desfășura și în alte locații, inclusiv la sediile partenerilor ISMB.

Art. 10. Sigla Clubului European este afișată în spațiul destinat Clubului European și pe toate documentele emise în numele Clubului European.

Art. 11. Validarea activităților desfășurate în cadrul Clubului European va fi făcută prin diplome emise de instituția organizatoare.

Art. 12. Evaluarea interna a activităților Clubului European se va face prin chestionare de feedback aplicate elevilor/profesorilor/părinților/invitaților.

Art. 13. Evaluarea externa poate fi făcută de inspectorul ISMB coordonator și/sau de Consiliul Consultativ pentru proiecte educationale desfășurate în Clubul European.

Art. 14. Nu se percep taxe de participare la activitățile Clubului European.